• امروز : چهارشنبه - ۲ اسفند - ۱۴۰۲

محمدی لایینی

23دسامبر
رفع مشکل اشتغال جوانان نیازمند سرمایه گذاری است
نماینده ولی فقیه در مازندران:

رفع مشکل اشتغال جوانان نیازمند سرمایه گذاری است

نماینده ولی فقیه در مازندران بیکاری و اعتیاد را مهمترین آسیب بیان کرد و خواستار سرمایه گذاری برای رفع مشکل اشتغال جوانان شد.