• کد خبر : 292
  • تاریخ انتشار : 09 اکتبر 2020

جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری پس از چندین ماه وقفه عصر امروز با حضور دو عضو علی البدل تشکیل و در این جلسه عشوری به عنوان رئیس شورای شهر ساری انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم ، شورای اسلامی شهر ساری که از سه ماه گذشته به دلایل دستگیری تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر و از حد نصاب افتادن دیگر تعطیل نشده بود امروز با ورود دو عضو علی البدل به عنوان جانشین، تشکیل جلسه داد و به رسمیت شناخته شد.

جلسه امروز شورای اسلامی شهر ساری مرکز مازندران با حضور علیجان شمشیربند، کوروش یوسفی، علی آقامیری و اسفندیار عشوری اعضای فعلی و پرویز شعبانی و سبحان بخشی به عنوان اعضای علی البدل به عنوان اعضای جدید تشکیل و با حضور ۷ عضو از ۹ عضو تشکیل جلسه داد و رسمیت یافت.

در این جلسه پس از معارفه پرویز شعبانی و سبحان بخشی، جلسه هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر ساری در سال پایانی با حضور اکثریت اعضا تشکیل و اسفندیار عشوری به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر ساری برای مدت یکسال انتخاب شد.

دیدگاه شما