• کد خبر : 86
  • تاریخ انتشار : 05 مه 2020

علی اصغر یوسف نژاد : لایحه تاسیس منطقه آزاد تجاری در استان مازندران امروز در صحن علنی خانه ملت تصویب شد.

تصویب این لایحه به این معناست که دولت می تواند زیرساخت های لازم را برای تاسیس منطقه آزاد برابر پیشنهادی که ارائه شده بود، پیگیری کند.

وی با اعلام این که اصولا مصوبات مجلس باید به تایید شورای نگهبان برسد ، گفت که به دلیل موافقت دولت مشکلی برای تایید لایحه در شورای نگهبان هم ایجاد نخواهد شد.

طرح ایجاد منطقه آزاد با سه لکه در مازندران با هدف کاهش مخالفت های منطقه ای و پایان دادن به ناکامی تاریخی در محقق شدن مطالبه مردمی از زمستان سال ۹۷ توسط احمد حسین زادگان استاندار بومی مازندران پس از رایزنی با افراد و گروههای صاحب نفوذ در سه منطقه غرب، مرکز و شرق استان تهیه و به جریان انداخته شد.

بر اساس این طرح، برای بهره گیری سراسر استان مازندران از مزیت منطقه آزاد، سه نقطه شامل بندر امیرآباد در شرق، بندر فریدونکنار در مرکز و بندر نوشهر در غرب به صورت همزمان و مکمل هم برای راه اندازی این ساختار اقتصادی پیشنهاد شد. منطقه آزاد به ناحیه ویژه ای در خارج از مرز گمرکی گفته می شود که تولیداتش جهت گیری صادراتی دارند. هدف اصلی ایجاد این مناطق، توسعه و رشد اقتصادی از طریق سرمایه گذاری خارجی در حوزه تولید و صادرات تبیین شد.

دیدگاه شما