رئیس ستاد انتخابات شهرستان ساری خبرداد

نام نویسی 2336 نامزد انتخابات شورای شهر و روستا در شهرستان ساری

رئیس ستاد انتخابات شهرستان ساری گفت: کل داوطلبان انتخابات شوراهای شهر و روستا در شهرستان ساری 2336نفر است.به گزارش روابط عمومی فرمانداری ساری، احمد حسین زادگان اظهار کرد: کل داوطلبان انتخابات شوراهای شهر و روستا در شهرستان ساری 2336 نفر است.

وی با بیان اینکه از این تعداد، 226نفر داوطلبان انتخابات شورا در شهرها  و مابقی مربوط به روستاها هستند، افزود: 23 نفر درشهر کیاسر، 9 نفر در شهرهولار، 13 نفر درشهر فریم و 181 نفر در شهر ساری نامزد انتخابات شورای شهر شدند.

فرماندار ساری با اشاره به 2110 نامزد انتخابات شورا در روستاها، گفت: 82 نفر از داوطلبان انتخابات شوراهای روستا، زن و 2028نفر مرد هستند.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان ساری گفت: 19 زن در کنار 207 مرد، نامزد انتخابات شورا در شهر شدند.

حسین زادگان با اشاره به اهمیت انتخابات و لزوم مشارکت حداکثری نامزدهای انتخابات و مردم، ادامه داد: مشارکت گسترده مردم در انتخابات، در گستره بین المللی قابل توجه است و رسانه های مختلف جهان، این حضور را رصد می کنند.

وی با تاکید بر اجرای قانون توسط برگزار کنندگان انتخابات، خاطرنشان کرد:‌ دست اندرکاران برگزاری انتخابات فقط مجری قانون هستند و نباید نسبت به نامزدهای انتخابات جانبداری کنند.

فرماندار ساری گفت: صیانت از آرا، وظیفه برگزارکنندگان انتخابات است و با کسانی که از قانون تخطی کنند به شدت برخورد می شود.

 انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 29 اردیبهشت سال 96برگزار می شود.

 داوطلبان انتخابات شوراهای شهر و روستا در شهرستان ساری به تفکیک بخش:

بخش مرکزی:724

بخش کلیجانرستاق:281

بخش رودپی جنوبی:253

بخش رودپی شمالی:187

بخش چهاردانگه:399

بخش دودانگه:266

گالری تصاویر
فیلم