قدردانی صادقانه بابت دریافت لباس ورزشی از مهندس !اولا حرف دله و ایرادی به شیوه نگارش و غلط املایی‌هاش نیست.  دوما از کلمه " ورزشکاران" مشخصه که تعداد لباس بیش از یک بوده. جناب مهندس!از طرف ما هم :همینایی که در تصویر گفته شد.


گالری تصاویر
فیلم