در دويستمين جلسه شوراي شهر صورت گرفت :

تصويب بودجه ۵۸۴ ميليارد توماني براي سال ۹۶ شهرداري ساري

دويستمين جلسه شوراي اسلامي شهر ساري با حضور شهردار ، معاونان شهرداري و مسئولان مالي اين نهاد به منظور بررسي نهايي و تصويب بودجه سال ۹۶ برگزار شد . 


در اين جلسه بودجه پيشنهادي شهرداري مركز استان به مبلغ ۴۲۷ ميليارد تومان براي شهرداري و ۱۵۶ ميليارد تومان براي سازمانهاي تابعه مورد بررسي نهايي قرار گرفت و با پيشنهاد  زليكاني مبني بر افزايش بودجه سازمان اتوبوسراني جهت تقويت ناوگان اين سازمان و موافقت اعضا مبلغ يك ميليارد تومان به بودجه اين سازمان افزوده شده و به اين ترتيب بودجه سازمانهاي تابعه شهرداري به مبلغ ۱۵۷ ميليارد تومان ارتقاء پيدا كرده و در سرجمع، ۵۸۴ ميليارد تومان بودجه براي سال ۹۶ شهرداري ساري به تصويب اعضاي شورا رسيد .بر اساس اين گزارش از مجموع بودجه سال آينده شهرداري مركز استان ، مبلغ ۱۳۱ ميليارد تومان معادل ۳۱ درصد براي بخش جاري و ۲۹۶ ميليارد تومان معادل ۶۹ درصد براي بخش عمراني تعيين گرديده كه ۵/۴ درصد از كل بودجه سال ۹۶ شهرداري ساري معادل ۲۳ ميليارد تومان مربوط به بخش فرهنگي است و با توجه به رشد ۱۷ درصدي بودجه شهرداري مركز استان در سال ۹۶ نسبت به سال جاري و نيز افزايش بودجه هاي عمراني و فرهنگي براي سال پيش رو بايد منتظر اتفاقات بزرگ تر و تحولات بيشتري در اين حوزه ها باشيم .بر اساس مصوبه جلسه دويستم شوراي شهر ساري بودجه سازمان هاي دهگانه شهرداري به شرح زير نهايي شد :سازمان عمران ۷۰ ميليارد تومان ، سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني ۱۸ ميليارد و ۷۰۰ ميليون تومان ، سازمان اتوبوسراني ۳ ميليارد و ۴۳۵ ميليون تومان ، سازمان فناوري اطلاعات و آمار(فاوا) ۶ ميليارد و ۷۰۰ ميليون تومان ، سازمان تاكسيراني يك ميليارد و ۶۲۰ ميليون تومان ، سازمان ميادين ميوه و تره بار و فراورده هاي كشاورزي ۳ ميليارد و ۱۵۰ ميليون تومان ، سازمان حمل و نقل و ترافيك ۸ ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان ، سازمان پاركها و فضاي سبز ۱۹ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان ، سازمان مديريت پسماند ۱۹ ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان و سازمان آرامستان ۶ ميليارد و ۶۵۰ ميليون تومان كه بطور ميانگين بيش از ۱۰ درصد افزايش توان اعتباري و استعداد اين سازمانها پيش بيني شده است . جزئيات دويستمين جلسه شوراي شهر ساريشمشيربند:رشد ۱۴۷ درصدي بودجه شهرداري ساري در دوره چهارم شورا شمشيربند به افزايش ۱۷ درصدي بودجه سال ۹۶ شهرداري ساري نسبت به سال ۹۵ اشاره كرد و افزود : روند افزايشي بودجه شهرداري ساري در دوره چهارم شورا منشاء تحولات چشمگيري شده  استوي ادامه داد : رشد بودجه سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ شهرداري ساري ۷۵ درصد بود كه در سال ۹۵ نيز اين روند افزايشي ادامه يافت و با عنايت به افزايش بودجه سال ۹۶ مي توان گفت بودجه شهرداري ساري از ابتداي دوره چهارم تا سال پاياني معادل ۱۴۷ درصد رشد داشته است .خبر خوش براي اهالي كوي شفاء و سيدالشهداءشمشيربند رئيس شورا همچنين با اشاره به مشكلات ساكنان منطقه قرق(سيدالشهداء و كوي شفاء) گفت : براي حل مشكلات عمراني و شهري اين مناطق ، سال گذشته با حضور مسئولان ذيربط استاني جلساتي تشكيل و پيش بيني هايي براي رفع اين مشكلات انجام شد .وي افزود:در ادامه آقايان مهندس مدينه به نمايندگي از شورا و عبوري شهردار محترم و مهندس نبيان معاون محترم عمراني استاندار با كار كارشناسي و با جديت موضوع را در شوراي عالي شهرسازي و معماري و نيز شوراي برنامه ريزي و توسعه استان پيگيري كردند و خوشحالم كه امروز مي توانم اين مژده را به اهالي محترم و صبور سيدالشهداء و كوي شفا بدهم كه اين محله ها بر اساس مصوبه اخير شوراي عالي معماري و شوراي برنامه ريزي استان در محدوده شهر قرار گرفته و منبعد از مواهب طرح هاي شهرسازي و خدمات شهري بهره مند خواهند بود.گفتني است در اين جلسه اعضاي شورا در بررسي نهايي بودجه پيشنهادي شهرداري روي برخي آيتم هاي ضروري به بحث و تبادل نظر پرداختند . نجاريان : رشد ۱۷ درصدي بودجه ۹۶ شهرداري نويد بخش تداوم تحولات عمرانيسعيد نجاريان رئيس كميسيون بودجه شوراي شهر ساري از اعضاي شورا كه طي ۲۰ روز برگزاري جلسات مشترك كميسيون بودجه و ساير كميسيون ها همراهي كردند و نيز از معاونان ومديران شهرداري كه تعامل خوبي در اين مدت داشتند تا يك بودجه خوب ، رو به رشد و واقعي تدوين شود قدرداني نمود .وي همچنين از عمادي مشاور مالي شهرداري كه طي سالهاي اخير كمال همكاري و نهايت تلاش را در بودجه ريزي و تدوين بودجه نشان داده قدرشناسي كرد.نجاريان ضمن ارايه گزارشي از روند صعودي بودجه شهرداري در دوره چهارم فعاليت شورا گفت : بودجه سال ۹۳ شهرداري ساري مبلغ ۱۷۳ ميليارد تومان ، ۹۴ با ۷۵ درصد رشد مبلغ ۳۰۳ ميليارد تومان ، ۹۵ با ۲۰ درصد رشد مبلغ ۳۶۵ ميليارد تومان و براي سال ۹۶ مبلغ ۴۲۷ ميليارد تومان پيش بيني و تصويب شد و بدين ترتيب بودجه شهرداري ساري از ابتداي دوره چهارم تا كنون معادل ۱۴۷ درصد رشد داشته است .وي به رشد ۱۷ درصدي بودجه سال ۹۶ شهرداري نسبت به سال جاري اشاره كرد و آنرا بيانگر تداوم تحولات در شهر ارزيابي نمود . باقري: براي پروژه شهربازي اعتبار بيشتري در نظر گرفته شود جمال باقري عضو شوراي شهر ساري با اشاره به رقمي كه دركتابچه بودجه براي پروژه شهربازي پيش بيني شده ، اظهار داشت : چون اين پروژه به جزشهرداري متولي ديگري ندارد و از طرفي از پروژه هاي مهم و مورد نياز شهر مي باشد ، خوب است اعتبار بيشتري براي آن در نظر گرفته شود .زليكاني :ناوگان اتوبوسراني نوسازي شودعلي اكبر زليكاني نيز به ضرورت نوسازي ناوگان اتوبوس هاي شهرداري اشاره كرد و خواستار پيش بيني اعتباري براي اين منظور شد كه با موافقت اعضاي شورا يك ميليارد تومان براي اين امر به بودجه سازمان اتوبوسراني افزوده شد .زليكاني همچنين به ضرورت كمك به كاهش مشكلات بيكاري جوانان شهر اشاره كرد و افزود : در حوزه تعريف پروژه هايي كه پيوست اشتغال زايي دارند كارهاي خوبي از سوي شورا و شهرداري ساري انجام شد گرچه مديريت شهري در اين حوزه تكليف قانوني ندارد اما تلاش خود را در اين راستا نموده كه بايد اطلاع رساني شود .   مدينه : به شهردار دست مريزاد مي گويم سيد مسعود مدينه نائب رئيس شوراي شهر ساري ابتدا از سعيد نجاريان رئيس كميسيون بودجه شوراي شهر بخاطر اين كه هر ساله بيش از ۲۰ روز در جلسات متوالي و فشرده براي بررسي و تدوين بودجه وقت مي گذارد و نيز از مسئولان مالي شهرداري بخاطر همراهي در اين كارمهم قدرداني و تصريح كرد : بودجه شهرداري ساري در مقايسه با ساير مراكز استانها و نيز شهرهاي قابل عرض در استان رشد چشمگيري داشته كه اين رشد موجب اتفاقات بزرگي ظرف ۴ سال اخير در مركز استان شد .وي اين رشد بودجه را نشانه تحول دانست و افزود:دربخش درآمدي نيز شهرداري كار بزرگي انجام داد به گونه اي كه بودجه هر سال نه تنها محقق شد بلكه متمم نيز دريافت كرد و اين كار ساده اي نيست .مدينه اضافه كرد : بودجه هاي تصويبي براي شهرداري ساري واقعي بوده و هست و هر چه پيش بيني گرديد عملياتي شد و لذا جا دارد به همكاران خودم در شورا خسته نباشيد و به شهردار محترم و همكارانش دست مريزاد بگويم كه در اين چهارسال يك كارنامه خوب تقديم مردم فهيم ساري كردند .نائب رئيس شوراي شهر ساري همچنين اعلام كرد : شورا و شهرداري ساري با آغوش باز پذيراي سرمايه گذاران بخش خصوصي براي فعاليت درحوزه هاي عمراني و گردشگري و ... هستند .سوال پيوندي در مورد بودجه سازمان آتش نشانيرضا پيوندي با اشاره به اينكه احداث ايستگاه آتش نشاني در كوي ۲۲ بهمن و نيز خريد نردبان ۵۴ متري در برنامه بودجه ۹۶ پيش بيني شده سوال كرد اعتبار تعيين شده براي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري آيا براي رفع نيازها و توسعه سازمان كافي است ؟ كه شهردار توضيح داد اقدامات توسعه اي در حوزه آتش نشاني و خدمات ايمني به شرح فوق در بودجه شهرداري پيش بيني شده و از استعداد بودجه اي اين سازمان نخواهد كاست .  لازم به يادآوري است آقايان جعفري ، شعباني ، نفجم و صالحي ديگر اعضاي شورا نيز نقطه نظرات اصلاحي خود را در مورد بودجه بيان نموده و بر لزوم اتمام طرح هاي نيمه كاره و اجراي پروژه هاي اولويت دار  و نيز اجراي دقيق برنامه هاي پيوست بودجه تاكيد كردند. توجه به حوزه سلامتاز نكات قابل توجه بودجه سال ۹۶ شهرداري ساري پيش بيني دو ميليارد و پانصد ميليون تومان براي ارتقاء سلامت شهروندان مي باشد.عبوري : هر سال ۱۰۰ درصد بودجه محقق شدشهردار ساري نيز با اشاره به سير صعودي بودجه شهرداري در چهارسال اخير گفت : هرسال ۱۰۰ درصد بودجه با تلاش و همت همكارانم و حمايت اعضاي محترم شورا محقق شده و حتي متمم نيز دريافت كرد و اين يعني بودجه شهرداري غير واقعي نيست .وي افزود : تمام هم و غم ما اين بوده كه بودجه واقعي و منطقي باشد چون هدف اصلي ما خدمت رساني بهتر و بيشتر از گذشته به شهروندان عزيز ساروي است كه بحمدا... اتفاق افتاد.عبوري به اهتمام شهرداري در جهت اجراي پروژه هاي اشتغال زا اشاره كرد و گفت : دو پروژه پارك جنگلي سكوتپه و فاز دو بوستان ملل روي هم حدود ۵ هزار فرصت شغلي ايجاد خواهند كرد .عبوري از زحمات نجاريان رئيس كميسيون بودجه شورا تشكر كرد و اظهار داشت : با بودجه ۵۸۴ ميليارد توماني براي سال ۹۶ اتفاقات خوبي را به همشهريان عزيز و شايسته ام نويد مي دهم.شهردار ساري در بخش ديگري از سخنانش ضمن تشكر از دادستان محترم مركز استان و اعضاي شورا بخاطر همكاري در رفع مشكلات اهالي كوي شفاء و سيدالشهداء كه به شكر خدا برطرف شد ، از الحاق ده روستاي هولا ، آهي دشت ، مهدشت ، پائين دزا و بالادزا ، بالا مليك ، پل گردن ، زغالچال ، شرف آباد و قرق به شهر ساري خبر داد و گفت: همه تمهيدات براي الحاق اين روستاها به شهر انجام گرفته و از اول اسفند روستاهاي ياد شده جزو ساري بوده و از خدمات شهري برخوردار و مشمول مقررات شهري خواهند بود .

 


گالری تصاویر
فیلم