صـــراط
 
 • محمد دامادی

  نماینده مجلس

 • رمضان شجاعی

  نماینده مجلس

 • علی اصغر یوسف نژاد

  معاون وزیر اقتصاد

 • جواد واحدی

  فرماندار ساری

 • مهدی عبوری

  شهردار ساری

 • جمال باقری

  عضو شورای شهر

 • فرامرز نقیبی

  عضو شورای شهر

تصاویر خبری

نیمکت

آپارات

؟

؟

نگارخانه

ارسال خبر

صندلی داغ

219

روز تا انتخابات