آخرین اخبار

مشاهده بیشتر
  • عشوری رئیس شورای شهر ساری شد

    جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری پس از چندین ماه وقفه عصر امروز با حضور دو عضو علی البدل تشکیل و در این جلسه عشوری به عنوان رئیس شورای شهر ساری انتخاب شد.

    عشوری رئیس شورای شهر ساری شد
  • ساخت و ساز غیرمجاز پهنه های مازندران را در برگرفته است

     رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران بر لزوم جلوگیری از تغییر کاربری و ساخت و سازهای غیرمجاز در استان تاکید کرد و گفت: ساخت و ساز غیرمجاز کل پهنه استان را دربرگرفته است.

    ساخت و ساز غیرمجاز پهنه های مازندران را در برگرفته است